Parkovací dům, Praha

V našem návrhu vnímáme urbanistický koncept Dědiny jako velmi důležitou hodnotu, kterou by bylo nešťastné narušit nešetrně řešeným parkovacím domem nebo stavbou. Zelenou střechu nakláníme směrem k sídlišti až k terénu, a stává se tak nejen optickou, ale i faktickou součástí zeleně mezi bytovými domy. Z jižního pohledu jde o téměř standardní garážový dům bez snahy tuto funkci kamuflovat zelení nebo dekorativními panely. Dům má tak dvě tváře. Dům má dvě části, podzemní a nadzemní. Podzemní parking je klasický s důrazem na maximální efektivitu. Prostorový princip je založen na využití půlpater. Ze vstupního podlaží mohu jet o půl patra nahoru nebo dolů. Podlaží nad terénem uskakují podle šikmého tvaru střechy. Stropní deska střechy tak probíhá přes všechna nadzemní podlaží a vytváří zajímavé prostorové upořádání, kdy např. vidím z každého podlaží na vjezd, mohu se lépe orientovat a dokonce se cítit bezpečněji. Hlavním cílem návrhu konstrukčního řešení byla jednoduchost a hospodárnost, konstrukční systém je z monolitického železobetonu, plášť konstrukce bude proveden z korozivzdorné oceli. Ozeleněná šikmá plocha střechy nabízí možnost využití k rekreaci pro místní obyvatele. [http://www.pavlicekhulin.cz/8247524/parkovaci-dum-na-dedine]

ODKAZ VIDEO